W dniu 20.02.2015 r. w sali LKS Gola Świdnicka odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Gminnego
Ludowego Klubu Sportowego w Marcinowicach.Posiedzenie otworzył Prezes klubu Pan Arkadiusz Wiśniewski.Następnie wybrano Przewodniczącego i Sekretarza zebrania,którymi zostali:Pan Marek Dybul Sekretarz i Pan Tomasz Drozd Przewodniczący zebrania.

W dalszej części spotkania złożono sprawozdanie z działalności klubu za okres 2011-2015 r.Kolejny punkt zebrania to wybór Prezesa i nowego zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU WYBRAŁO NOWY ZARZĄD. KTÓRY NA PIERWSZYM POSIEDZENIU UKONSTYTUOWAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO;

1. Prezes- Arkadiusz Wiśniewski
2. V-ce Prezes - Bartłomiej Wojsław
3. Sekretarz - Marek Dybul
4. Skarbnik - Małgorzata Konarzewska

CZŁONKOWIE;

Hydzik Jan
Wawro Marek
Drozd Tomasz
Poznański Piotr
Kulig Henryk
Kozina Piotr
Młocek Józef

Po wyborach nowych władz głos zabrał nowo wybrany Prezes Klubu-Pan Arkadiusz Wiśniewski,który w imieniu Zarządu podziękował za wybór i obdarzenie zaufaniem.