Zarząd GLKS Marcinowice


Prezes:                      Arkadiusz Wiśniewski
Wiceprezes:               Bartłomiej Wojsław
Sekretarz:                  Marek Dybul
Skarbnik:                  Małgorzata Konarzewska
Członek Zarządu:      Jan Hydzik
Członek Zarządu:      Tomasz Drozd
Członek Zarządu:      Piotr Poznański
Członek Zarządu:      Henryk Kulig
Członek Zarządu:      Piotr Kozina
Członek Zarządu:     Józef Młocek

Poprawiony ( środa, 25 lutego 2015 12:24 )